Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010
Sometimes is good to look outside the window just to take your mind away. Like this man... Sales flowers around the streets. But behind him hides pain and sadness.. He left his home and his family. He left everything for something better.. I wish I could bring happines to everyone.. I wish I could bring light and hope.. I wish so many things...........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου