Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

I'm really insecure about everything. I never thing I'm worthy of anything. I have a sick feeling about being mocked all the time. Self-loathing doesn't keep me from being happy. But that doesn't mean I don't struggle. I am very vulnerable. I'm emotionally unpredictable. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου